Helaas, deze winactie is afgelopen.

De prijswinnaars worden uiterlijk 14 mei persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres.

Je kan je uiteraard nog wel aanmelden voor de nieuwsbrief en profiteren van € 5,- welkomstkorting.

 

Altijd als eerste op de hoogte
Exclusieve kortingsacties
€5,- Welkomstkorting

  Voordelen van de OTTO nieuwsbrief

Aan het inschrijven van de OTTO nieuwsbrief zitten naast de welkomskorting nog andere voordelen.
Deze voordelen staan hieronder beschreven:

 

Altijd als eerste op de hoogte
Met de nieuwsbrief word jij altijd als eerst op de hoogte gesteld van verschillende acties bij OTTO. Zo weet jij altijd welke speciale acties er bij OTTO te vinden zijn en heb jij als eerste toegang tot deze acties. Daarnaast word je ook op de hoogte gesteld van nieuwe trends en collecties. Hierdoor weet jij als nieuwsbriefabonnee precies wat er op dit moment in de mode is.
 
Exclusieve kortingsacties
Speciaal voor alle nieuwsbriefabonnees zijn er regelmatig exclusieve kortingsacties. Deze kortingsacties ontvangen alleen nieuwsbriefabonnees per mail in hun mailbox. Gedurende het jaar profiteer je daardoor exclusief van bijvoorbeeld extra korting op alle mode.
   
Als eerste toegang tot SALE en nieuwe collecties
De nieuwsbriefabonnees worden altijd als eerste op de hoogte gesteld van de SALE. Wanneer je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, heb je hier dus als eerste toegang tot. Daarnaast worden nieuwe collecties ook als eerste bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Als je jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief ben je dan ook als eerste op de hoogte van nieuwe producten in ons uitgebreide assortiment.
   
€5,- korting op je eerste bestelling
Om je welkom te heten ontvang je op je eerste bestelling €5,- korting bij een minimale bestelwaarde van €20,-.

 


 

Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: de actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Otto B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Charles Stulemeijerweg 2, 5026RT te Tilburg (hierna: OTTO), georganiseerde promotionele actie: 'Win fantastische prijzen' (hierna: de actie).
1.2 Door deelname accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.
1.3 Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 OTTO is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat OTTO daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door OTTO bekend worden gemaakt via de website.

2. Deelname
2.1 Deze actie loopt van maandag 1 april 2019 t/m zondag 28 april 2019.
2.2 Deelname aan de actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zich met zijn/haar e-mailadres in te schrijven voor de nieuwsbrief van OTTO (hierna: nieuwsbrief).
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.
2.5 Deelname aan de actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. OTTO heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legimitatiebewijs en/of bewijs van inschrijving (niet ouder dan 6 maanden) te tonen.
2.6 Medewerkers van OTTO en door OTTO ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 OTTO heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor een prijs.

3. Prijzen
3.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. OTTO verloot de prijzen tussen 29 april 2019 en 12 mei 2019. Op het moment van de loting dient de deelnemer een geldige toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief te hebben.
3.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door OTTO wordt toegekend.
3.3 OTTO draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting.
3.4 Na de trekking worden de prijswinnaars uiterlijk 12 mei 2019 persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.5 De prijzen worden door OTTO verzonden na overleg met de prijswinnaars. Ophalen op het hoofdkantoor van OTTO in Tilburg behoort ook tot de mogelijkheden.
3.6 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van OTTO mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder medewerking aan de uitreiking van de prijs op het hoofdkantoor van OTTO. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
3.7 Bij verzending van de prijzen zal OTTO haar uiterste best doen om de betreffende prijs binnen 30 dagen te verzenden.
3.8 Indien OTTO besluit tot uitreiking van een of meerdere prijzen op het hoofdkantoor van OTTO, dient de prijs binnen 30 dagen na kennisgeving hiervan aan de betreffende winnaar op het hoofdkantoor te zijn opgehaald. Na het verstrijken van deze periode kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs door de prijswinnaar en zal de prijs opnieuw worden verloot.
3.9 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van OTTO. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan OTTO.
3.10 Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit de volgende prijzen:
- 1x een halfpension Deluxe bij Sanadome voor 2 personen t.w.v. € 302,- incl. overnachting in een Deluxe hotelkamer, ontbijt en 2 dagen onbeperkt toegang tot de Thermen;
- 2x een overnachting voor 2 personen in een Van der Valk Exclusief hotel t.w.v. € 250,- incl. ontbijt, dinerbon en een fles bubbels;
- 5x een cadeaukaart t.w.v. € 100,-, te besteden bij Van der Valk Exclusief;
- 2x een dagentree voor 2 personen bij Sanadome de Thermen t.w.v. € 71,-;
- 10x shoptegoed t.w.v. € 100,-, te besteden op otto.nl;
- 10x 10 nummers van het tijdschrift Margriet.

4. Gegevensverzameling/portretrecht
4.1 De deelnemer geeft OTTO door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mail van OTTO, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordering persoonsgegevens. Eventuele foto's kunnen door OTTO worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
4.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

5. Aansprakelijkheid
5.1 OTTO besteedt de grootst mogelijk zorg aan de organisatie van de actie. OTTO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
5.2 OTTO is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door OTTO en/of derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk- spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen OTTO niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor OTTO in het leven roepen.
5.4 OTTO is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 OTTO is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 OTTO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van OTTO gelden eveneens voor door OTTO ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.
5.8 OTTO kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer/ontvanger.

6. Klachten
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan OTTO kenbaar worden gemaakt: OTTO klantenservice, Charles Stulemeijerweg 2, 5026RT te Tilburg, onder vermelding van de naam van de actie of via onze website. OTTO neemt naar aanleiding van een klacht binnen 14 werkdagen contact op.

7. Overmacht
7.1 OTTO behoudt het recht om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/sponsor. OTTO kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

8. Overig
8.1 OTTO handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
8.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is OTTO gerechtigd een of meerdere van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
8.3 Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze actie en/of de actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan of de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Tilburg.

Voorwaarden van de OTTO nieuwsbrief

OTTO nieuwsbrieven
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ben als eerste op de hoogte van de nieuwste mode, de laatste trends en de scherpste aanbiedingen. Nu bij inschrijving €5,- korting op je eerstvolgende bestelling. Minimale bestelwaarde: €20,-.

Privacy
De bescherming van jouw persoonsgegevens is bij Otto B.V. vanzelfsprekend. Je e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Actievoorwaarden

  • Kortingscodes en OTTO-waardebonnen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld;

  • Per bestelling kun je slechts 1 kortingscode of OTTO-waardebon gebruiken;

  • Indien er een minimale bestelwaarde aan een actie is verbonden, hebben deelnemers alleen recht op de actie als de waarde van de behouden artikelen voldoen aan de minimale bestelwaarde.


Overige voorwaarden
Met het inschrijven voor de OTTO nieuwsbrief verklaar je dat je naam, geboortedatum, adres en emailadres gebruikt mogen worden voor alle bedrijven handelend onder de naam van Otto B.V. Hierdoor kun je reclameboodschappen ontvangen van OTTO en LASCANA. Mocht je je willen afmelden dan kan dat te allen tijde in de desbetreffende nieuwsbrief.