Home / Onderzoek / Inwoners Overijssel kopen vaakst energiezuinige apparaten

Inwoners Overijssel kopen vaakst energiezuinige apparaten

Energielabel onderzoek banner

Mede door het toenemende gebruik van elektrische apparatuur warmt de aarde op, stijgt de zeespiegel en worden vele leefgebieden van dieren aangetast. OTTO heeft een data-onderzoek gedaan naar de verkoop van energiezuinige apparaten in Nederland. Alle verkopen van elektrische apparaten/producten (met energielabel) op otto.nl van het afgelopen jaar zijn geanalyseerd. Er zijn een aantal interessante bevindingen gedaan. De meest opvallende: inwoners van Overijssel kopen het vaakst energiezuinige apparaten. Hier lees je alles over het energielabel onderzoek.

Elektrische apparaten/producten zijn tegenwoordig gelabeld van A+++ tot en met D. Deze labels duiden het energieverbruik aan, waarbij A+++ het meest energiezuinig is en D het minst energiezuinig. Door middel van dit informatielabel weet je meer over o.a. het stroomverbruik en het eventuele waterverbruik van een elektrisch apparaat. Uit een analyse van alle bestelde elektrische producten met een energielabel (2015) is gebleken dat in inwoners van Overijssel naar verhouding het vaakst een apparaat kopen met energielabel A++ of A+++. Hierbij ging het o.a. om producten zoals vriezers en koelkasten, televisies, verlichting en wasmachines/wasdrogers . Ook bleek dat Zeeuwen naar verhouding het vaakst elektrische apparaten kochten met een ‘lager’ label (B, C en D). Naast provincies zijn ook leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken. Hieruit kunnen we concluderen dat er naar verhouding steeds vaker energiezuinige apparatuur wordt gekocht naarmate de leeftijd oploopt. De mensen in de leeftijdscategorie 65+ kochten naar verhouding het vaakst apparaten uit de categorie A++ /A+++. Het aandeel apparaten met een lager energielabel (B, C en D) lag het hoogst in de leeftijdscategorie 26 t/m 35 jaar. Door die leeftijdsgroep wordt naar verhouding het vaakst producten gekocht met energielabel B of lager.

Apparaten met energielabel A++ en A+++ per provincie

Energielabel grafiek 1

In onderstaande landkaart is te zien hoeveel procent van de gekochte elektrische apparaten in een bepaalde provincie het energielabel A++ of A+++ had. Overijssel is de provincie waar in verhouding, in 2015, het vaakst een apparaat met label A++ of A+++ is gekocht. Van het totaal aantal gekochte elektrische apparaten in Overijssel had 15,6% minimaal energielabel A++. Overijssel wordt gevolgd door Groningen (15,1%) en Zeeland (15%) . Het percentage gekochte energiezuinige apparatuur was het laagst in Drenthe. Van alle in deze provincie gekochte elektrische apparaten had 9,9% energielabel A++ of A+++.

Apparaten met energielabel B/C/D per provincie

Energie grafiek 2
In onderstaande landkaart is te zien hoeveel procent van de gekochte elektrische apparaten in een bepaalde provincie het energielabel B, C of D had. In Zeeland werd in verhouding, in 2015, het vaakst een apparaat gekocht met één van deze energielabels. Van het totaal aantal gekochte elektrische apparaten in deze provincie had 15,5% energielabel B of lager. Zeeland wordt op gepaste afstand gevolgd door Drenthe met 12,0% en Limburg met 11,3%. Het percentage gekochte apparaten met label B, C of D, was het laagst in Flevoland: 8,0%.

Apparaten met energielabel A++ en A+++ per leeftijdsgroep

Energie grafiek 3
Niet alleen provincies zijn vergeleken, ook leeftijdsgroepen. Uit de vergelijking tussen verschillende leeftijdsgroepen is gebleken dat de leeftijdsgroep 65+ in verhouding het vaakst een energiezuinig apparaat heeft gekocht. Van het totaal aantal bestelde apparaten in de leeftijdscategorie 65+ had 16,1% een energielabel van minimaal A++. De jongste leeftijdsgroep in deze vergelijking kocht naar verhouding het minst vaak een energiezuinig apparaat. In de leeftijd van 18 t/m 25 jaar had slechts 9,1% van de gekochte apparaten energielabel A++ of A+++.

Apparaten met energielabel B/C/D per leeftijdsgroep

Energie grafiek 4
De leeftijdsgroep die relatief het vaakst een energiezuinig apparaat bestelde (65+), kocht in verhouding de minste apparaten met energielabel B of lager. Van het totaal aantal gekochte elektrische apparaten in deze leeftijdscategorie had slechts 7,0% energielabel B, C of D. Dit percentage lag het hoogst in de leeftijdsgroep 26 t/m 35 jaar: 11,2%.

Apparaten met energielabel A++ en A+++ per geslacht

Energie grafiek 5
Er is ook een vergelijking gemaakt tussen mannen en vrouwen. Uit deze vergelijking is gebleken dat vrouwen in verhouding het vaakst een energiezuinig apparaat kopen. Van het totaal aantal door vrouwen gekochte apparaten had 15,3% energielabel A++ of A+++. Bij de mannen lag dit percentage op 9,6%.

Verdeling elektrische apparaten in Nederland

Energie grafiek 6
Tenslotte is in onderstaande grafiek te zien dat in Nederland, in 2015, het vaakst elektrische apparaten met energielabel A zijn gekocht. Van het totaal aantal elektrische apparaten had 39,3% dit energielabel. 38,2% van de gekochte apparaten had energielabel A+. Het percentage apparaten met energielabel A++ en A+++ lag in 2015 op 12,6%. 10,1% van het totaal aantal verkochte elektrische apparaten met een energielabel had het label B, C of D.

[geldgorilla_social_media]
Deel deze blog met je vrienden: