Home / Onderzoek / Het grote cupmaten onderzoek: in welke provincie hebben ze de grootste cupmaat?

Het grote cupmaten onderzoek: in welke provincie hebben ze de grootste cupmaat?

 Cupmaten onderzoek banner
OTTO won in 2011 een Thuiswinkel Award in de categorie ‘Lingerie en Ondermode’ en werd in 2013 in de categorie ‘Damesmode, Lingerie en Ondermode’ genomineerd voor de publieksprijs. Naar aanleiding daarvan is besloten om de bestellingen die zijn gedaan in de categorie lingerie wat nader te bekijken, met een focus op bh’s. Er zijn wat opmerkelijke bevindingen gedaan. De meest opvallende: Flevolandse vrouwen hebben de grootste cupmaat. Hieronder lees je meer over het onderzoek.

Uit een analyse van alle bestelde bh’s (2013) is gebleken dat Flevolandse vrouwen de grootste cupmaat hebben. Naar verhouding bestelden vrouwen uit Flevoland het vaakst een bh in cupmaat D, E, F, G of H. Ook bleek dat Overijsselse vrouwen naar verhouding het vaakst een bh kochten in een kleine cupmaat (AA en A). Deze verschillen komen ook naar voren als gekeken wordt naar het type bh. In Flevoland werd namelijk naar verhouding het vaakst een minimizer en het minst vaak een push-up bh besteld. Naast provincies zijn ook leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het aandeel grote cupmaten (D, E, F, G, en H) het grootst is in de leeftijdsgroep 36 t/m 45 jaar. Het aandeel kleine cupmaten (AA en A) is het grootst in de leeftijdsgroep 18 t/m 25 jaar.

 

Grote cupmaten (D, E, F, G, H) per provincie

 

Kleine cupmaten (AA, A) per provincie

In onderstaande landkaart is te zien hoeveel procent van de bestelde bh’s in een bepaalde provincie cup D of groter had. Flevoland is de provincie waar in verhouding, in 2013, het vaakst een bh in cupmaat D, E, F, G of H is besteld. Van het totaal aantal bestelde bh’s in Flevoland had 44,7% minimaal cupmaat D. Flevoland wordt gevolgd door Zuid-Holland met 43,8% en Groningen met 42,9%. Het percentage bestelde bh’s met een grote cupmaat is het laagst in Noord-Brabant. Van de in deze provincie bestelde bh’s had 39,2% cupmaat D, E, F, G of H.

In onderstaande landkaart is te zien hoeveel procent van de bestelde bh’s in een bepaalde provincie cup AA of A had. In Overijssel werd in verhouding, in 2013, het vaakst een bh besteld in een kleine cupmaat. Van het totaal aantal bestelde bh’s in deze provincie had 8,4% één van deze twee cupmaten. Overijssel wordt gevolgd door Noord-Brabant en Utrecht: beiden 7,9%. Het percentage bestelde bh’s met een kleine cupmaat is het laagst in Zeeland: 5,6%. Flevoland, de provincie met het hoogste percentage grote cupmaten, staat met 5,7% net boven Zeeland.

Cupmaten per provincie groot Cupmaten per provincie klein
 

Grote cupmaten (D, E, F, G, H) per leeftijdsgroep

 

Kleine cupmaten (AA, A) per leeftijdsgroep

Naast een vergelijking per provincie zijn ook verschillende leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat vrouwen in de leeftijdsgroep 36 t/m 45 jaar het vaakst een bh in cupmaat D of groter aanschaften. Van het totaal aantal bestelde bh’s in deze leeftijdsgroep had 44,6% minimaal cupmaat D. De leeftijdsgroep 18 t/m 25 jaar bestelde het minst vaak een bh in een grote cupmaat: 32,7%.

De leeftijdsgroep die relatief het minst vaak een bh in een grote cupmaat bestelde (18 t/m 25 jaar), kochten in verhouding de meeste bh’s in een kleine cupmaat. Van het totaal aantal bestelde bh’s in deze leeftijdsgroep had 11,1% cupmaat AA of A. Het aandeel kleine cupmaten is het kleinst in de leeftijdsgroep 56 t/m 65 jaar: 3,1%.

Cupmaten leeftijd groot Cupmaten leeftijd klein
 

Minimizer bh’s vs push-up bh’s

Ook is het aantal verkochte minimizer bh’s afgezet tegen het aantal verkochte push-up bh’s. Opvallend is dat Flevoland de enige provincie is waar meer minimizers werden besteld (51%) dan push-up bh’s (49%). Dit gegeven sluit aan bij de bevinding dat Flevolandse vrouwen de grootste cupmaat hebben. Gelderland is de provincie waar in verhouding het minst vaak minimizers werden besteld (32%) en het vaakst push-up bh’s (68%).

Minimizer en push up
 

Cupmaten in Nederland

Tenslotte is in onderstaande grafiek te zien dat in Nederland, in 2013, het vaakst bh’s in cupmaat C zijn besteld. Van het totaal aantal bestelde bh’s had 25,9% deze cupmaat. Tellen we hier het aandeel van cupmaat B bij op, dan kan geconcludeerd worden dat iets meer dan de helft van de bestelde bh’s in 2013 cupmaat B of C had. Een ander opvallend feit is dat er in Nederland vaker bh’s in cupmaat E werden besteld dan bh’s in cupmaat AA/A: 14,3% tegenover 7,1%.

Cupmaat in Nederland

 

Deel deze blog met je vrienden: