​​
 


Wij geven het goede voorbeeld

In onze webshop vind je een groot aanbod. Om duurzame artikelen snel en gemakkelijk te kunnen herkennen, markeren wij ze als ‘duurzaam’.

Criteria voor duurzame artikelen

Een artikel moet vandaag de dag aan verschillende criteria voldoen om door ons als 'duurzaam' te worden bestempeld:

  • Het artikel moet voldoen aan onze minimale duurzaamheidseisen, die via de Otto Group zijn vastgesteld, zoals een verbod op zandstralen en naleving van de regels inzake dierenwelzijn.

  • Het artikel moet ten minste 30% duurzaam materiaal bevatten (uitzondering voor gerecyclede producten: hier is de eis ten minste 20%).

  • Erkende en veeleisende duurzaamheidskeurmerken geven je extra informatie over de gebruikte grondstoffen en/of de productievereisten. 

 


 


Wonen & techniek

 

 

 

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Het hout van onze artikelen is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Het is gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie volgens de strenge ecologische, sociale en economische standaard van de Forest Stewardship Council® (FSC®). OTTO is FSC-licentiehouder en heeft al in 1990 alle artikelen van tropisch hout zonder FSC-keurmerk uit het assortiment gehaald. Zo kunnen we hout dat uit roofbouw afkomstig is (en kaalslag veroorzaakt) uitsluiten. OTTO is medeoprichter van de Duitse FSC Buyers Group, die sinds 1997 het doel heeft om door gerichte vraag duurzame bosbouw wereldwijd te bevorderen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

“Goldenes M” (Gouden M)

Het keurmerk van de Duitse Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM; meubelkwaliteitsvereniging). Dit krijgen alleen geteste meubelen die goed zijn gemaakt en voldoen aan hoge normen inzake veiligheid en gezondheid, d.w.z. dat ze geen stoffen bevatten die ziekten kunnen veroorzaken. Bij de productie van meubelen moet aan ecologische criteria worden voldaan.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Blauer Engel

Der Blaue Engel is een klassieker onder de milieukeurmerken en bestaat al sinds 1978. Producten met dit keurmerk zijn minder milieubelastend dan soortgelijke producten. Daarnaast moeten de producten aan hoge eisen voldoen op het gebied van gezondheid, veiligheid en gebruikswaarde. In tegenstelling tot andere keurmerken is dit label een initiatief van de (Duitse) overheid. Veel gerenommeerde instituten verbinden zich aan het keurmerk. Het Duitse ministerie van Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Nucleaire Veiligheid is eigenaar van het keurmerk. Een onafhankelijke ecolabel-jury met vertegenwoordigers uit diverse belangengroepen bepaalt de technische vereisten voor de producten. 


 

 

CertiPUR

Natuurlijk goed gestoffeerd: CertiPUR is een vrijwillig certificatieprogramma dat de milieu-, gezondheids- en veiligheidseigenschappen van polyurethaanschuim (PU-schuim) test. Het keurmerk stelt transparante en strikte criteria vast voor de vraag welke materialen in welke verhoudingen in gestoffeerde meubelen of matrassen mogen worden gebruikt. Er worden regelmatig onafhankelijke controles uitgevoerd om de naleving te waarborgen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Nordic Swan Ecolabel 

Voor de natuur: het Nordic-keurmerk onderscheidt producten die op een bijzonder milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd en besparen op energie, water en CO2. Bovendien worden alleen materialen gebruikt die onschadelijk zijn voor de gezondheid en van hoge kwaliteit zijn. Er wordt regelmatig gecontroleerd voor een duurzame ontwikkeling.

Meer informatie vind je hier >


Energiezuinig apparaat 

Energiezuinige huishoudelijke apparaten en televisietoestellen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van het klimaat: hoe efficiënter het apparaat, hoe meer elektriciteit wordt bespaard. Apparaten met dit label zijn dus energiebesparend en daardoor milieuvriendelijk.


 

 

ENERGY STAR® 

Minder stroom voor dezelfde prestaties. Dat is wat producten met het ENERGY STAR ®-keurmerk onderscheidt. Een van de criteria is dat zij vrijwel geen stroom verbruiken in de stand-bystand. Bovendien moeten zij zichzelf kunnen uitschakelen gedurende langere perioden van inactiviteit.

Meer informatie vind je hier >


 

 


 

EU Ecolabel 

Het 'EU Ecolabel' zet zich in voor een circulaire economie in heel Europa en heeft tot doel duurzame aankoopbeslissingen te vergemakkelijken. Bekroonde producten hebben een hoge kwaliteitsnorm en hoge mate van duurzaamheid, van de gebruikte materialen tot de productie en afvoer.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

Gerecycled glas

We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens glas naar de glasbak gebracht, maar is dat echt ecologisch? Door glas te recyclen kunnen waardevolle grondstoffen, zoals kwartszand en kalk, worden hergebruikt. Bovendien is het energie- en waterverbruik in dit proces aanzienlijk lager dan bij nieuw glas. Het antwoord is dus 'ja'. Dit pictogram toont artikelen die van gerecycled glas zijn gemaakt.


 

 

Gerecycled kunststof

Om ervoor te zorgen dat plastic zo weinig mogelijk schade toebrengt aan ons milieu, is het belangrijk dat we het recyclen. Oude petflessen, folies of andere kunststof resten worden gereinigd, versnipperd en vervolgens verwerkt tot nieuwe materialen. Dit resulteert in minder afval. Het bespaart ook waardevolle grondstoffen, energie en water.


 

 

Gerecycled plastic uit het milieu 

De plasticvervuiling van de oceanen is een van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Ons pictogram laat zien welke artikelen zijn gemaakt van plastic dat is ingezameld op stranden, rivieroevers of rechtstreeks uit zee en vervolgens is gerecycled tot nieuwe materialen (bijv. garens, kunststoffen). Dit bespaart waardevolle hulpbronnen!


 


 


Mode & textiel

 

 


 

Cotton made in Africa

Cotton made in Africa bevordert de teelt van duurzaam katoen in Afrika en levert zo een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van armoede en de bescherming van het milieu op dit continent. De boeren leren efficiënte en milieuvriendelijke teeltmethoden, waardoor ze een hogere oogstopbrengst realiseren die zowel het milieu als hun gezondheid ontzien en de levensomstandigheden van de Afrikaanse katoenboeren en hun families verbeteren. Door dit initiatief te ondersteunen draagt OTTO bij aan een betere toekomst voor Afrika.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

Global Organic Textile Standard organic

Minimaal 95% biologisch katoen: Aan dit criterium moet worden voldaan door alle textiel dat dit keurmerk heeft gekregen. Het biologische katoen wordt vrij van schadelijke stoffen verbouwd volgens de strengste, milieuvriendelijke criteria. Tijdens het hele productieproces moeten ook ecologische en sociale criteria in acht worden genomen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Global Organic Textile Standard made with organic materials  

In producten met dit keurmerk wordt minimaal 70% biokatoen gebruikt. Het biokatoen wordt geteeld zonder schadelijke stoffen en volgens de strengste, milieuvriendelijke criteria. Tijdens het gehele productieproces moet aan aanvullende ecologische en sociale criteria worden voldaan.

Meer informatie vind je hier >


 

 

NATURTEXTIL IVN gecertificeerd BEST 

Dit keurmerk onderscheidt textiel dat gemaakt is van 100% biologisch geteelde natuurlijke vezels en waarvan de productie volgens uitgebreide criteria op sociaal en ecologisch gebied bijzonder duurzaam is. Bij de teelt mogen bijvoorbeeld geen pesticiden worden gebruikt. Bovendien zijn kinderarbeid en dwangarbeid, alsmede stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals chloor, verboden bij de verwerking van de natuurlijke vezels.

Meer informatie vind je hier >


 

 

bioRe Sustainable Textiles 

Stel je hoge eisen aan de duurzaamheid van je textiel? Dan zijn producten met het 'bioRe® Sustainable Textiles' keurmerk iets voor jou. Het keurmerk bevordert biologische landbouw en ecologische productie. Je kunt je product traceren via een code in de kleding. Zo heb je een 100% transparante toeleveringsketen.

Meer informatie vind je hier >


Organic Content Standard (OCS) 100

Al het textiel dat dit keurmerk draagt, bevat aantoonbaar ten minste 95% biokatoen: controles door onafhankelijke instanties in de hele waardeketen garanderen dat het eindproduct geen conventioneel katoen bevat.

Meer informatie vind je hier >


 

 


 

De Organic Content Standard blended (OCS blended)

Textielproducten waar ten minste 5% bio-katoen in verwerkt is, krijgen het logo ‘Organic Content Standard blended’ (OCS blended). Bij OTTO krijgt het artikel dit logo echter pas als het textiel uit minimaal 50% bio-katoen bestaat. Het biologische katoen wordt verbouwd met behulp van methoden die een lage impact hebben op het milieu. Controle van de volledige productieketen door onafhankelijke partijen zorgt ervoor dat er bij OTTO nooit meer dan 50% ‘gewoon’ katoen in het artikel met dit logo is verwerkt.


 

 

 

Bio-katoen 

De conventionele katoenteelt is een grote belasting voor het milieu en de mens. De biologische teelt daarentegen heeft enorme voordelen, vooral door het verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden of giftige bestrijdingsmiddelen bij de teelt. Door regenwater te gebruiken voor irrigatie kan bovendien tot 90% meer water worden bespaard in vergelijking met conventionele teelt.


 

 

Fairtrade Cotton 

Dit is eerlijk: het keurmerk staat voor katoen van gecertificeerde coöperaties in Azië en Afrika. De kleine boeren ontvangen minimumprijzen voor hun oogst. Er is bovendien een premie om gemeenschapsprojecten mee te financieren. Bij de teelt wordt ook aandacht besteed aan sociale en ecologische normen.

Meer informatie vind je hier >


 

 


FAIRTRADE TEXTILE PRODUCTION™ 
 

Voor eerlijke handel: dit keurmerk draagt bij aan betere leef- en werkomstandigheden voor arbeiders in de textielindustrie. Van betere lonen, een sterkere rechtspositie en veilige werkomstandigheden tot opleidingsmogelijkheden. Het label ondersteunt bovendien een ecologisch duurzame productie.


 

 

Grüner Knopf

Je herkent duurzame mode eenvoudig aan de 'groene knoop'. Het Duitse staatskeurmerk staat voor duurzaam textiel en stelt bindende eisen ter bescherming van mens en milieu tijdens het hele productieproces. In totaal moet aan 46 hoge sociale normen en milieucriteria worden voldaan, van beperking van afvalwater tot een verbod op dwangarbeid. Onafhankelijke controle-instanties zien toe op de naleving. Het bijzondere van de 'groene knoop': naast het artikel wordt ook altijd het bedrijf als geheel gecontroleerd.

Meer informatie vind je hier >


Global Recycled Standard  

Met dit keurmerk wordt aangegeven dat alle materialen afkomstig zijn van gerecyclede bronnen. Zowel 'pre-consumer' (restanten van de productie) als 'post-consumer' (reeds gedragen textiel) worden daarbij gebruikt. Tijdens het gehele productieproces moet aan aanvullende ecologische en sociale criteria worden voldaan.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Recycled Claim Standard (RCS) 100 

Dit keurmerk wordt toegekend aan producten die voor ten minste 95% uit gerecyclede materialen bestaan. Zowel 'pre-consumer' (restanten van de productie) als 'post-consumer' (reeds gedragen textiel) worden daarbij gebruikt. Voor het productieproces zijn geen ecologische of sociale criteria vastgesteld.

Meer informatie vind je hier >


 

 Gerecycled materiaal 

Voor minder afval: artikelen met dit keurmerk bestaan uit ten minste 30% gerecycled materiaal (katoen: 20%) en zijn gecertificeerd volgens een erkend keurmerk of een merkvezel (bv. REBORN™, Recover®). Grondstoffen die niet langer nodig zijn, zoals textiel of plastic afval, worden in losse bestanddelen opgesplitst, verwerkt en vervolgens hergebruikt in nieuwe vezels. Dit kost minder water en energie en bespaart kostbare grondstoffen.


 

 

 

REPREVE® 

Van fles tot vezel: Repreve®-vezel is gerecycled polyester uit plastic flessen dat dezelfde stabiele eigenschappen heeft als conventioneel polyester, maar milieuvriendelijker is, omdat het recyclingproces water, energie en hulpbronnen bespaart. Klinkt goed, nietwaar?

Meer informatie vind je hier >


 

 

ECONYL®  

ECONYL® is een goed alternatief voor nylon. Het garen is niet op petroleumbasis vervaardigd, maar gemaakt van productieafval, textielafval en, het belangrijkste, visnetten die uit zee zijn gehaald. De vezels worden dus voor 100% gerecycled en helpen om een deel van het afval dat wij produceren te verminderen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

SEAQUAL™

Of het nu gaat om petflessen of oude visnetten: alles wat gerecycled kan worden, wordt gerecycled. SEAQUAL™ heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om uit plastic afval uit zee een duurzame polyestervezel te produceren. Een product moet voor ten minste 20% uit vezels bestaan om het label te krijgen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

adidas Parley Ocean Plastic 

Dol op de zee? Help dan de oceanen te beschermen. Producten met dit keurmerk zijn gemaakt van garen dat Parley Ocean Plastic™ bevat. Dat is gerecycled plastic afval dat is ingezameld op stranden en in kustgebieden. De samenwerkingspartner is de non-profit- en milieuorganisatie 'Parley for the Oceans'. Klinkt interessant, nietwaar?

Meer informatie vind je hier >


adidas Primeblue 

Voor plasticvrije oceanen: alle producten met dit keurmerk bestaan voor ten minste 40% uit 'Parley Ocean Plastic'. Dit is gerecycled plastic afval dat op afgelegen eilanden, stranden en in kustgebieden wordt verzameld, voordat het in zee terechtkomt.


 

 

adidas Primegreen 

Met adidas Primegreen heb je een duurzamere keuze op het gebied van sport- en fitnesskleding. De producten zijn gemaakt van een verscheidenheid aan functionele gerecyclede materialen. Met elke collectie wil adidas dichter bij zijn doel komen om vanaf 2024 geen niet-gerecycled polyester meer te gebruiken en een einde te maken aan plastic afval.


 

 

REEBOK [REE]CYCLED 

Het [REE]CYCLED-concept van Reebok is gericht op het maken van producten van gerecycled materiaal. Dit omvat nylon uit visnetten of polyurethaan uit voedselverpakkingen. Reebok heeft zich ten doel gesteld om in 2024 niet alleen minder nieuw geproduceerd polyester in de materiaalmix te hebben, maar dit ook volledig te vervangen door gerecycled polyester.


 

 

 

REEBOK [REE]GROW 

Het [REE]GROW-concept is gericht op plantaardige materialen. Reebok combineert natuurlijke materialen, zoals castorbonen, algenschuim, eucalyptus en natuurrubber, om producten te vervaardigen. Het algemene doel is het gebruik van aardolie te verminderen.


 

 

LENZING™ ECOVERO™   

LENZING™ ECOVERO™ wordt gewonnen uit duurzaam, gecertificeerd hout uit Europa en gebruikt 50% minder water en uitstoot in vergelijking met de traditionele viscoseproductie. Hoe dit werkt? De vezels worden op milieuvriendelijke wijze geproduceerd en moeten voldoen aan de strenge milieunormen van het EU-milieukeurmerk.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Birla viscose 

Birla viscose is gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke houtvezels en biedt een duurzame stof voor de textielindustrie en voor jou. De viscose wordt op milieuvriendelijke wijze geproduceerd en is zelfs biologisch afbreekbaar. Hoge kwaliteit is belangrijk voor het bedrijf, evenals de bescherming en gezondheid van de werknemers.


 

 

Duurzame viscose

Deze viscose is afkomstig van verantwoordelijke en duurzame houtbronnen. Voor de productie wordt cellulose gewonnen uit houtpulp en via een milieuvriendelijk proces verwerkt tot viscosevezels. Waterverbruik en emissie worden lager tijdens de productie. Naast het duurzaamheidsaspect is ook de ademende eigenschap van het materiaal een pluspunt.


TENCEL™ lyocell

TENCEL™ lyocell-vezels worden gemaakt van hout uit gecertificeerde hernieuwbare bossen en zijn dus biologisch afbreekbaar. Nog een pluspunt: de vezels voelen van nature zacht aan en zorgen voor een optimaal vochttransport voor een aangenaam huidklimaat.

Meer informatie vind je hier >


 

 

TENCEL™ modal 

De TENCEL™ modal-vezels van dit artikel zijn gemaakt van hout uit gecertificeerde hernieuwbare bossen. Het energiebesparende en milieuvriendelijke productieproces is gecertificeerd door het EU-milieukeurmerk. Dankzij de hoge kwaliteit blijft het artikel ook na veelvuldig dragen heerlijk zacht.

Meer informatie vind je hier >


 

 TENCEL™ met REFIBRA™-technologie 

Zo werkt circulariteit: dit artikel is gemaakt met TENCEL™ x REFIBRA™-vezels, die uit restjes katoenstof bestaan. Samen met de cellulose worden de restjes verwerkt tot nieuwe TENCEL™ lyocell-vezels. Het circulaire proces bespaart grondstoffen en energie en produceert minder afval.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

Spinnova 

Het doel van dit Finse bedrijf is om de textielindustrie duurzamer te maken. Hoe? Met hun 100% natuurlijke Spinnova-vezel hebben ze een materiaal ontwikkeld, dat gemaakt is zonder chemicaliën en dat biologisch afbreekbaar is. De vezels worden gemaakt van FSC®- of PEFC-gecertificeerd hout. Het waterverbruik is 99,5% lager dan bij katoen over de hele productiecyclus.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Monocell 

Bamboe is niet alleen een snel hernieuwbare grondstof, maar vereist ook geen bestrijdingsmiddelen en is dus bijzonder milieuvriendelijk. De bamboevezels worden gebruikt voor de productie van Monocell-garen, dat vergelijkbare of betere eigenschappen heeft dan katoen. Het is robuuster en er wordt water bespaard tijdens het productieproces.


 

 

Natuurleer – IVN-gecertificeerd 

De Internationale Vereniging van de Natuurlijke Textielindustrie e.V. (IVN) kent dit keurmerk toe aan leer dat op milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze is geproduceerd. Het wordt voornamelijk verwerkt met plantaardige looimethoden. Leer van wilde dieren of van dieren die met uitsterven bedreigd worden is verboden.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Plantaardig gelooid leder  

Milieuvriendelijk looien? Het is mogelijk: leer met dit pictogram is alleen behandeld met plantaardige looistoffen, bijvoorbeeld eikenschors of olijfbladeren. Het plantaardige looiproces duurt wat langer dan de conventionele methode, maar hierbij worden geen chemische stoffen gebruikt die schadelijk zijn voor de gezondheid.


GoodWeave  

Dit keurmerk certificeert alleen handgemaakte tapijten uit India, waarvan de productie de bescherming van de rechten van het kind respecteert. GoodWeave International e.V. voert campagne voor o.a. scholing en beroepsopleiding, veilige arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

GUT-Prodis-Label®

Het GUT-label staat al sinds 1990 voor op schadelijke stoffen en emissie geteste textielen vloerbedekkingen. Zo gaan zij met de tijd mee en passen zij hun criteria aan de nieuwste bevindingen aan voor veeleisende milieu- en consumentenbescherming in de Europese industrie.

Meer informatie vind je hier >


 

 


MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 

Transparanter dan dit wordt het niet: het keurmerk staat voor materialen die zijn getest op schadelijke stoffen, milieuvriendelijke bedrijven en veilige en sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Het speciale kenmerk: dankzij een uniek product-ID kan de productie van het product nauwkeurig worden gevolgd.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

bluesign® PRODUCT 

Alleen textiel waarvan de productie een minimale impact op het milieu en een maximaal behoud van de hulpbronnen heeft, mag dit keurmerk dragen. Het artikel moet voldoen aan specifieke criteria inzake milieu- en gezondheidsbescherming en veiligheid. Mens en natuur moeten in gelijke mate worden beschermd.

Meer informatie vind je hier >


 

 

bluesign® APPROVED 

Producten die dit keurmerk krijgen, moeten aan 90% van de bluesign®-criteria voldoen. Dit omvat strikte richtlijnen voor het gebruik van chemicaliën en een milieuvriendelijke productie met weinig verontreinigende stoffen. Fabrikanten moeten hun toeleveringsketen op transparante wijze bekendmaken.

Meer informatie vind je hier >


 

 Milieuvriendelijk verfproces 

Zonder kleuren zou onze kleding vrij saai zijn. Helaas is het verfproces niet altijd duurzaam. Er worden vaak chemische stoffen gebruikt die schadelijk zijn voor de natuur en er worden veel hulpbronnen, zoals energie en water, verbruikt. De oplossing: innovatieve verfstoffen en energie- en waterbesparende productie. Dit pictogram markeert artikelen die op een milieuvriendelijker manier zijn geverfd.


 

 

BIONIC-FINISH®ECO (Rudolf Chemie) 

Bescherm jezelf op betrouwbare wijze tegen vocht en schadelijke chemicaliën: het BIONIC-FINISH®ECO-keurmerk doet het zonder fluor en vertrouwt in plaats daarvan op een ecologische impregnatie van het textiel. Het is water- en vuilafstotend, houdt kleuren en stoffen langer mooi en maakt bovendien het onderhoud van het artikel gemakkelijker.

Meer informatie vind je hier >


Cradle to Cradle®

Cradle-to-Cradle® wordt vertaald als ‘van wieg tot wieg’ en beschrijft daarmee een productiemethode met als doel om gebruikte materialen voor mens en natuur te behouden. Producten mogen dit keurmerk dragen wanneer ze uit milieu-neutrale, gezonde en recycle- of composteerbare materialen bestaan. De producten en de daarin gebruikte materialen belanden na hun leven niet in het afval, maar worden hergebruikt of teruggeleid in de natuur.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Responsible Down Standard

De Responsible Down standard is in 2014 door het merk the North Face samen met Textile Exchange en Control Union Certifications opgezet. Textile Exchange is een internationale non-profit organisatie die werkt aan duurzame kleding- en textielindustrie en Control Unions Certifications is een erkend certificeringsorgaan die is gespecialiseerd in landbouw-, veeteelt-, en pluimveesystemen. Dankzij RDS weet je zeker dat het gebruikte dons niet afkomstig is van dieren die onderworpen zijn aan onnodig leed, zoals gedwongen voeden en levend plukken. 

Meer informatie vind je hier >


 

 


Responsible Wool Standard 

Meer dierenwelzijn voor schapen. Dat is waar dit keurmerk voor staat. Er moet onder meer steeds schoon drinkwater en voldoende voer beschikbaar zijn. De dieren mogen geen pijn lijden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij 'museling'. Naast dierenwelzijn bevordert het keurmerk ook eerlijke arbeidsomstandigheden tijdens het scheren en de bescherming van de biodiversiteit.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

DOWNPASS 

Waar komen de veren en het dons vandaan? Met DOWNPASS kunt u erachter komen. Het keurmerk staat voor hoge kwaliteit en dierenwelzijn. De veren en het dons zijn van ethische oorsprong en afkomstig van traceerbare toeleveringsketens. Externe testinstituten controleren of aan deze norm wordt voldaan.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Global Traceable Down Standard 

Het keurmerk wordt beschouwd als de strengste norm voor dierenwelzijn in de donsindustrie, aangezien ook de leefomstandigheden van de ouderdieren van ganzen en eenden voor de certificering worden gecontroleerd. Geen enkel dier mag levend geplukt of vetgemest worden. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door onaangekondigde inspecties.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Good Cashmere Standard® 

Kasjmier is mooi, maar slechte veeteelt is dat niet. The Good Cashmere Standard® by AbTF werd ontwikkeld door de Aid by Trade Foundation en heeft tot doel kasjmiergeiten te beschermen, het leven van landbouwers en arbeiders te verbeteren en het milieu waarin zij leven in stand te houden.

Meer informatie vind je hier >


 


 


Natuurlijke cosmetica

 

 

 

De BDIH-standaard

De Bond Duitse Industrie en Handelsonderneming (BDIH) is in 1951 opgericht en certificeert farmaceutische producten, voedingssupplementen, persoonlijke huidverzorgingsproducten en gezondheids- en reformproducten. De BDIH-standaard met het bijbehorende BDIH-certificaat bestaat sinds 2001 en wordt internationaal gebruikt. Cosmetica en huidverzorgingsproducten met een BDIH-certificaat mogen 'biologisch' genoemd worden. Dat betekent dat artikelen met het BDIH-logo alleen plantaardige grondstoffen bevatten. De producten zijn proefdiervrij en dierlijke grondstoffen zijn verboden. Bovendien is er een groot aantal stoffen en behandelingen die niet gebruikt mogen worden bij de productie van artikelen met een BDIH-certificaat. Alle fabrikanten die het BDIH-keurmerk voeren worden regelmatig gecontroleerd.

Meer informatie vind je hier >


 

 

 

Natural Products Association (NPA) – natuurlijke verzorgingsproducten

Producten die volgens de standaard van de Natural Products Association (NPA) gecertificeerd zijn:

  • bevatten ten minste 95% natuurlijke ingrediënten;
  • bevatten 100% natuurlijke geur- en kleurstoffen;
  • bevatten geen ingrediënten die schadelijk zijn voor de gezondheid;
  • zijn zonder dierproeven gemaakt;
  • bevatten gerecyclede of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen.

Meer informatie vind je hier >


 

 

Ecocert natuurlijke cosmetica  

De organisatie Ecocert maakt een onderscheid tussen natuurlijke en biologische cosmetica. Voor natuurlijke cosmetica moet ten minste 50% van de plantaardige ingrediënten en 5% van de totale ingrediënten afkomstig zijn van biologische teelt. Voor biologische cosmetica zijn de waarden 95% en 20%.

Meer informatie vind je hier >


 

 

NATRUE  

NATRUE gecertificeerde producten bevatten natuurlijke ingrediënten. Ten minste 70% is afkomstig van gecontroleerde biologische teelt en/of gecontroleerde wildvang. Synthetische geurstoffen zijn niet toegestaan, evenmin als dierproeven. Ook voor de verpakking gelden duurzame normen.

Meer informatie vind je hier >


 


 


Levensmiddelen

 

 

 

Bio-keurmerk 

Een keurmerk voor Europa: het staat voor biodiversiteit en dierenwelzijn door een op de soort afgestemde dierhouderij. Het is ontwikkeld op initiatief van het Duitse Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE; Federaal Agentschap voor Landbouw en Voedsel) en identificeert producten en levensmiddelen die zijn geteeld overeenkomstig de EU-wetgeving inzake biologische landbouw.