Bezorgschaamte? 78% van de Nederlanders heeft nergens last van

Tegelijkertijd vinden we wel dat buurtgenoten te veel pakketjes bestellen


Sinterklaas, Kerstmis: dat betekent topdrukte voor de bezorgingsbranche. Iedere decembermaand bestellen we weer meer. Zo’n 39,8% van de Nederlanders bestelt 2 tot 5 pakketjes per maand, blijkt uit onderzoek van OTTO. Maar hoe zit het met onze bezorgschaamte? Wij zochten het voor je uit.

Heb jij wel eens stilgestaan bij het milieu tijdens het plaatsen van een bestelling bij een webshop? Net als het winkelen in een fysieke winkel, heeft ook online shoppen een effect op het milieu. Een jurkje of gadget bestellen en laten bezorgen is niet altijd even duurzaam. Denk maar eens aan de bezorging of het verpakkingsmateriaal. Bezorgschaamte is de schaamte die iemand voelt bij het plaatsen van een online bestelling of het ophalen hiervan. In het duurzaamheidsonderzoek van OTTO werden aan 1227 respondenten 22 vragen gesteld, waarbij de volgende vraag centraal stond: hoe milieubewust vinden zij zichzelf eigenlijk?

Hoe milieubewust vinden we onszelf?

Op deze precieze vraag scoren Nederlanders zichzelf gemiddeld een 3 op een schaal van 0 tot 5. Hierin scoren ouderen zichzelf het hoogst. 47,6% van de 65+’ers vindt zichzelf zeer milieubewust. Dat is in schril contrast met jongeren onder de 35 jaar. Daar is de groep nauwelijks 20% die zichzelf zeer milieubewust vindt.

Ook zijn er verschillen bij provincies onderling op te merken. Zo vindt 50% van de inwoners van Zuid-Holland zichzelf weinig tot helemaal niet milieubewust. Terwijl 55% van de Noord-Hollanders zichzelf zeer milieubewust vindt.

Alle beetjes helpen: van energie besparen tot afval recyclen

Nederlanders vinden zichzelf dus gemiddeld milieubewust. Maar zetten we onszelf ook een beetje in voor het milieu? Zeker wel! De helft (49,5%) van de ondervraagden is ervan overtuigd dat alle beetjes helpen om het milieu te verbeteren. Daarentegen is er een groep van 27,4% die vindt dat ze al genoeg doen voor het milieu. Daarvan zijn mannen (53,9%) eerder geneigd dan vrouwen (45,4%) om te zeggen dat hun inzet genoeg is. Verder is er een kleine groep van 3% die aangeeft zich niet te interesseren voor het milieu.

Hoe dan ook, de maatregelen om het klimaat te steunen zijn erg uiteenlopend, blijkt uit de enquête van de online shop met een breed assortiment in mode, living en multimedia. De populairste duurzame maatregelen van Nederlanders zijn: energie besparen, voedselverspilling tegengaan en afval recyclen.

Bestel maar, bestel maar

Allerlei maatregelen worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan, maar reflecteert dat ook op ons online koopgedrag? Het lijkt erop dat Nederlanders ook rekening houden met het klimaat als het op online bestellingen aankomt. De meeste respondenten (54,6%) bestellen namelijk 1 of minder pakketjes per maand. Gevolgd met 39,8% die 2 tot 5 pakketjes per maand bestelt.

Over het algemeen bestellen vrouwen meer pakketjes dan mannen. De grootste groep onder vrouwen (43,1%) bestelt 2 tot 5 pakketjes per maand. En de grootste groep onder mannen (57,2%) bestelt 1 of minder pakketjes per maand. 

Ook 65+’ers plaatsen weinig bestellingen. 77,4% van de senioren bestelt 1 of minder pakketjes per maand. Daarentegen bestelt 52,5% van de 26- tot 35-jarigen zo’n 2 tot 5 pakketjes per maand.

Op provincie-niveau zijn ook interessante verschillen op te merken. Zo is 53% van de groep die 5 of meer pakketjes bestelt per maand woonachtig in Noord-Brabant. Van de groep die 1 of minder pakketjes per maand bestelt, woont 22,1% in Zuid-Holland.

De onderstaande grafiek laat zien hoeveel pakketjes er per provincie worden besteld.


Bezorgschaamte geen issue

Of we nu 1 of meer dan 10 pakketjes per maand bestellen, we kennen geen bezorgschaamte. 78% van de Nederlanders geeft aan geen last te hebben van dit fenomeen.

Wie wel eens last heeft van bezorgschaamte? Dat zijn meer vrouwen (58,2%) dan mannen. Ook millennials (26- tot 35-jarigen) hebben vaker last van bezorgschaamte dan andere leeftijdsgroepen. Tevens behoren Groningers (34,3%) ook tot deze groep. Daartegenover maken Zeeuwen zich nergens druk om. 87% geeft aan geen last te hebben van bezorgschaamte. In het kaartje zijn de provincies gerangschikt van 1 (minste last van bezorgschaamte) naar 12 (grootste percentage met schaamte).


Pakketje van de buren aannemen irritant?

Neem jij regelmatig pakketjes aan van de buren? Dat kan nog weleens knap irritant zijn. Zo vindt ook bijna de helft van de ondervraagden. In de duurzaamheidsenquête van OTTO werden respondenten namelijk gevraagd of zij vonden dat er in hun wijk te veel pakketjes worden bezorgd. Wat blijkt? 53% vindt het geen probleem om iets van de buren aan te nemen.

Hierin zijn kleine verschillen te zien onder mannen en vrouwen. Vrouwen (53,5%) vinden iets eerder dan mannen dat buurtbewoners te veel bestellen. Misschien omdat zij zelf ook regelmatig iets bestellen? Daarnaast ergeren 50+’ers zich vaker aan hun buren dan andere leeftijdsgroepen. Verder zijn Drentenaren het meest begaan en geeft 72,4% aan geen last te hebben van het bestelgedrag van buren. Daartegenover hebben Utrechters met 57,5% juist wel last van elkander.


Bezorgingsbranche verduurzamen doe je zo

Online shoppen is het meest populair onder 36- tot 50-jarigen. Hoe kunnen webshops consumenten stimuleren om meer milieubewuste keuzes te maken volgens de respondenten?

Stimuleren met lagere prijzen voor bewuste producten

Veel respondenten (49,9%) zouden wel duurzamer willen shoppen en geven aan dat lagere prijzen hen zou stimuleren om bewuster te kopen. Daarnaast is er behoefte aan informatie die aangeeft welke producten, merken, producenten en winkels duurzaam zijn. Bovendien zijn tips om duurzamer te kunnen leven welkom. 

Bewustwording dankzij informatie

Naast het stimuleren van milieubewust gedrag kan een e-commerceplatform ook bijdragen aan bewustwording. Zo kan een webshop informeren over welke maatregelen zijzelf neemt om de impact op het milieu te verminderen. Andere bewustwordingsmethodes die door respondenten worden aangegeven als relevant, zijn: duurzame alternatieven bij producten tonen, indicatie van de CO2-uitstoot van deur tot deur vermelden bij een bestelling en een vermelding wat de producent doet om de impact te verminderen. OTTO bekijkt de mogelijkheden om deze methodes toe te passen in haar webshop.

Duurzaamheid belangrijke pijler van OTTO

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen is al jaren een belangrijke pijler binnen de OTTO Group waar otto.nl deel van uitmaakt. Duurzaamheid zit in het DNA van het concern en het weet zich hier op een positieve manier in te onderscheiden. De OTTO Group heeft zich als doelstelling gesteld om de CO2-uitstoot in 2020 met 50% te hebben verminderd en het ziet er naar uit dat ze dat gaan realiseren. Onze vrachtwagens vertrekken altijd vol vanuit onze magazijnen naar het sorteercentrum. De hoge bezettingsgraad van de vrachtwagens helpt om de CO2-uitstoot te reduceren. Tevens heeft de online shop een GOODProduct-assortiment van producten die aan allerlei keurmerken voldoen, zoals FSC-hout en Cotton made in Africa. Zo biedt OTTO de consument hulp bij het maken van een verantwoorde keuze.


Afbeeldingen downloaden: Grafiek1, Grafiek1_mobiel, Grafiek2, Grafiek2_mobiel, Grafiek3, Grafiek3_mobiel, Grafiek4, Grafiek4_mobiel