Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 2 vrouwen met een smartwatch niet meer zonder kan

8 november 2021, Tilburg


Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen die een smartwatch hebben, kan niet meer zonder haar slimme horloge. Met een toenemende zoekvraag naar smartwatches neemt ook de afhankelijkheid hiervan toe. Uit het onderzoek van otto.nl naar smartwatches en trends komt naar voren dat 48,0% van de vrouwelijke respondenten niet of absoluut niet meer zonder haar smartwatch kan. Mannen daarentegen kunnen beter zonder hun smartwatch: slechts 31,5% kan haast niet meer zonder hun smartwatch.

Oranje en groen zijn de kleuren waar bovenstaand statement over gaat.

Dagelijks gebruik van smartwatches

Onderstaande grafiek laat zien dat 80,8% van de vrouwen die een smartwatch hebben, aangeven elke dag hun smartwatch te dragen. Dit aantal ligt lager bij de onderzochte mannen met een smartwatch. Uit deze data blijkt dat gemiddeld 70,5% van de mannen elke dag hun smartwatch draagt.

Vrouwen en mannen tegenover hoe vaak zij een smartwatch dragen.

In Drenthe draagt men relatief het vaakst hun smartwatch

In de provincie Drenthe dragen mensen met een smartwatch deze het vaakst, namelijk 93,3% draagt hun slimme horloge elke dag. Bij gemiddeld alle provincies is te zien dat rond de 75% van de ondervraagden elke dag een smartwatch draagt.

In Zuid-Holland en Noord-Holland kijkt men het meest op hun smartwatch

Op de vraag, hoe vaak je op je smartwatch of sporthorloge kijkt, zijn Zuid-Holland en Noord-Holland de provincies waar de meeste keren per uur op het slimme horloge wordt gekeken. In de provincies Limburg en Utrecht is een relatief hoog aandeel respondenten dat aangeeft slechts maandelijks op hun smartwatch te kijken.

Raad jij je vrienden een smartwatch aan?

De smartwatch is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. In totaal raadt 87,9% van de respondenten een vriend aan om een smartwatch te kopen. Reacties zoals: ‘Vooral het gezonder leven en het checken van appjes voordat ik m'n mobiel erbij pak.’ zijn redenen hiervoor.


‘Vooral het gezonder leven en het checken van appjes voordat ik m'n mobiel erbij pak.’

Grootste aandeel smartwatch bezitters zijn jongeren en jongvolwassenen

Van onze jongeren (18-24 jaar) geeft 39,5% aan een smartwatch te hebben en 39,1% van de oudste groep (65-74 jaar) ondervraagden heeft een analoog horloge. Deze data weerspiegelt de eerste gedachte dat jongeren voor smartwatches kiezen en ouderen voor analoog. Verder is het opvallend dat bij de groep jong volwassenen (25-34 jaar) 40,2% helemaal geen horloge heeft. Onder de respondenten hebben de meeste een Apple of Samsung smartwatch of sporthorloge.

De 65+’ers geven minder uit aan een smartwatch of sporthorloge

Op het gebied van leeftijd en prijs wilt verreweg de grootste groep €100 tot €200 of €200 tot €400 uitgeven aan een smartwatch. In dezelfde data is duidelijk zichtbaar dat bij de groep 65+ in totaal 73,2% niet meer dan €200 aan een smartwatch wilt uitgeven.

Mannen besteden gemiddeld meer geld aan smartwatches

Mannen geven gemiddeld meer geld uit aan smartwatches dan vrouwen. Zo besteden 48,5% van de mannen gemiddeld tussen de €200 en €600 aan een smartwatch. Bij vrouwen is dit slechts 40,7%. De meesten (56,7%) geven gemiddeld tot €200 uit aan een dames smartwatch.

In Friesland geeft men relatief het meeste geld uit aan een smartwatch

Een duurzaam horloge is belangrijk

Bijna 60,0% van de ondervraagden geeft aan duurzaamheid* belangrijk, tot zelfs 'heel belangrijk', te vinden bij het aanschaffen van een smartwatch.

*Toelichting. Onder duurzaamheid wordt verstaan: Geproduceerd met oog voor het welzijn van natuur en mens.

In welke provincies wordt de duurzaamheid van smartwatches belangrijk gevonden?

Er zijn significante verschillen tussen provincies met betrekking tot het belang van een duurzame smartwatch of sporthorloge. In Limburg en Gelderland vindt men duurzaamheid relatief het belangrijkst, zoals te zien is in onderstaande grafiek. In Friesland en Drenthe vindt men een duurzame smartwatch of sporthorloge het minst belangrijk in vergelijking met de andere provincies.

Smartwatch of sporthorloge kapot? Dan kopen we gewoon een nieuwe

Op de vraag wat men doet zodra de smartwatch of het sporthorloge kapot is, antwoordt een meerderheid van 64,9% dat ze een nieuwe smartwatch of sporthorloge zullen kopen. Dit is controversieel met de relatief grote groep die voor duurzaamheid is bij de productie van de horloges. In totaal laat 27,1% het horloge repareren. De overige 5,0% van de respondenten geeft aan geen actie te ondernemen bij een kapotte smartwatch.

Dit zijn de populairste gezondheidsapplicaties per leeftijdscategorie

In bovenstaande grafiek valt ons op dat jonge deelnemers (van 18 tot 24 jaar) het belangrijker vinden om hun stressniveau en ademhaling te kunnen meten (14,0%) dan ouderen (5,0%). Vanaf de leeftijdsgroepen 45+ halveert het percentage ten opzichte van de jongeren namelijk. Naarmate men ouder is, wordt de hartslagmeter als belangrijker ervaren door de respondenten. Ook de slaapmetingen en stappenteller zijn populair onder de oudere doelgroep (65+). Ons valt op dat de groep van 25 t/m 54 jarigen met name met work-out gerelateerde apps bezig is op zijn/haar smartwatch. Andere gezondheidsapplicaties die werden genoemd in de categorie “overig” waren: 'het meten van je bloed zuurstof gehalte' en 'slagen tellen en afstand bepalen bij de golfsport'.


‘Slagen tellen en afstand bepalen bij de golfsport.’

Een siliconen bandje is het populairst

Onder de ondervraagden die al een smartwatch in bezit hebben, is het siliconen bandje (53,6%) verreweg het populairst en daarna een leren bandje (16,2%) of een bandje van roestvrijstaal (14,1%). Bij deze vraag zijn de minst populaire bandjes gemaakt van geweven nylon (5,1%) of gevlochten garen met siliconen draad (4,2%).

Grootste irritatie

Tot slot werd aan respondenten gevraagd wat voor hen de grootste irritatie is met betrekking tot het gebruiken van een smartwatch. Stipt op 1 staat de ergernis dat anderen hun smartwatch gebruiken terwijl zij in gesprek zijn. Ook het in het verkeer gebruiken van een smartwatch wordt door de respondenten als irritant ervaren. Een andere irritatie die werd genoemd door een respondent: het betalen met je smartwatch, maar niet weten hoe het werkt.


‘Dat ze met hun smartwatch betalen maar niet weten hoe het werkt.’

Onderzoeksmethode

Om een beeld te krijgen over het gedrag omtrent smartwatches in Nederland, heeft otto.nl een onderzoek gehouden onder 1390 klanten van OTTO over de periode van 3-9-2021 t/m 20-9-2021. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

E-mail: content@ottobv.nl

https://www.otto.nl/


Afbeeldingen downloaden: Grafiek 1, Grafiek 1_mobile, Grafiek 2, Grafiek 2_mobile, Grafiek 3, Grafiek 4, Grafiek 4_ mobile, Grafiek 5, Grafiek 6, Grafiek 7, Grafiek 8, Grafiek 9, Grafiek 10