Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een artikel datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Naast deze wettelijke garantie bieden we ook nog een eigen garantie die niets afdoet van de wettelijke garantie.
Op al onze artikelen zit minimaal 1 jaar garantie onverlet alle wettelijke bepalingen omtrent garantie en conformiteit. In dit jaar zorgen we ervoor dat eventuele problemen kosteloos worden opgelost.

Binnen de garantietermijn dragen wij zorg voor herstel of omruiling van het defecte artikel, aflevering van het ontbrekende onderdeel of, indien herstel of vervanging niet mogelijk is wordt de aankoopprijs vergoed. Voorrijd- en/of verzendkosten komen hierbij voor rekening van OTTO. Aanvullend bieden wij 3 maanden garantie op reparaties.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onze garantie indien er sprake is van:

  • Beschadiging door opzet of door nalatigheid;
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Normale slijtage;
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Bij een ongegronde klacht kunnen wij je nog steeds helpen met een oplossing. De gemaakte kosten zijn dan echter voor eigen rekening.


Garantieverlenging

Het is voor sommige artikelen mogelijk om een aanvullende garantie af te sluiten via onze partner simplesurance. Deze garantieverlenging is een aanvulling op de wettelijke garantie. Ook zonder aanvullende garantie heb je recht op de wettelijke garantie. Je ziet in je winkelmandje of het mogelijk is om een aanvullende garantie af te sluiten. Heb je een garantie afgesloten en wil je gebruik maken van je garantie? Neem dan rechtstreeks contact op met simplesurance.


 Terug naar Klantenservice