Waar komt het logo van Apple vandaan?

Het logo van Apple

In 1976 werd Apple opgericht onder de naam Apple Computer, Inc. De oprichters waren Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Kort na de oprichting gebruikte Apple in haar logo een appel met een hap eruit. Bij de oprichting werd een klassiek logo gebruikt met een persoon zittend tegen een appelboom, welke al snel werd vervangen door een appel met regenboogkleuren. Tegenwoordig heeft de appel een effen kleur. Maar waarom een appel? Over de betekenis van het logo worden verschillende theorieën gegeven, maar de werkelijke betekenis is nog steeds niet achterhaald. Vervolgens geven we een aantal theorieën achter de betekenis van het logo.

Verboden Vrucht

Het is mogelijk dat het logo van Apple afkomstig is van het verhaal van Adam en Eva. In het verhaal mochten Adam en Eva van alle bomen in de tuin eten, behalve de boom van het goed en kwaad, ook wel de verboden vrucht. Hoewel ze gewaarschuwd waren namen ze toch een hap van de vrucht, waardoor ze kennis kregen van het goed en kwaad. Dit kan vergelijkbaar zijn met de achtergrond van Apple. Door het ontwikkelen van computers stond Apple door het verwerven van kennis symbool voor verandering.

Alan Turing

Er wordt gezegd dat het logo is ontworpen als eerbetoon aan de Britse wetenschapper Alan Turing. Alan Turing was als wiskundige en informaticus de grondlegger van de moderne computerwetenschap. De wetenschapper staat voornamelijk bekend om de Turing-test en het kraken van codes om tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse onderzeeërs op te kunnen sporen. Het logo van Apple zou toepasselijk kunnen zijn op de dood van de wetenschapper. In 1954 werd hij namelijk dood naast zijn bed aangetroffen met een half opgegeten appel. Onderzoek wees uit dat de appel was vergiftigd met cyanide.

Newton

Het eerste logo van Apple lijkt totaal niet op het logo zoals het er nu uitziet. Het eerste logo toont namelijk een oude prent van een persoon die tegen een appelboom aan zit. Er werd gezegd dat dit logo was gebaseerd op de situatie toen Sir Isaac Newton zijn theorie over zwaartekracht bedacht. De wetenschapper zat destijds onder een appelboom wanneer er een appel naar beneden viel. Newton is één van de bekendste wetenschappers, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de natuurkunde, astronomie en wiskunde. Zouden de oprichters van Apple ook beoogd hebben een revolutionaire bijdrage te kunnen leveren?